Gedurende de tijd dat wij de paspoorten of documenten in ons bezit hebben houden wij ons aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, veroorzaakt door verlate afgifte van visa en documenten, vertraagde aflevering veroorzaakt door en om consulaire redenen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van uw visumaanvraag door het consulaat. De consul kan om empathische redenen beslissen om meer documenten in te zien, waardoor u mogelijk uw visum niet op tijd zult krijgen. De consul is ter aller tijde gemachtigd om zonder enige reden de benodigde documenten voor uw visumaanvraag aan te passen en/of uw visumaanvraag te weigeren.

Wij accepteren ook geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door verlies, diefstal van paspoorten of documenten door consulaten of post en postkantoren.

Wij accepteren ook geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door correct afgegeven visa, die achteraf aan de grens van het betreffende land toch voor problemen zorgden. Een douane beambte heeft een soevereine positie en is hierdoor gemachtigd om zonder reden uw toegang te weigeren tot zijn land. Dit kan overal in de wereld gebeuren, ondanks dat de reiziger een visum in zijn paspoort heeft voor het betreffende land dat is uitgegeven door zijn consulaat in het buitenland.

Consulaten kunnen de tarieven verhogen of verlagen van het visum of een legalisatie, wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door een tarief verhoging van het visum door het consulaat. Wanneer wij op het consulaat minder betalen omdat het tarief van het visum omlaag is gegaan, zullen wij ook op de factuur het lagere bedrag doorberekenen. Wij verdienen niet aan het visum maar alleen aan de bemiddeling. Wij krijgen helaas nooit het bericht van consulaten wanneer de tarieven omhoog of omlaag gaan.

Een consul is gemachtigd om extra documenten op te vragen om uw visumaanvraag om beter te beoordelen. Wanneer uw visumaanvraag afgewezen wordt na een oordeel van de consul, of wanneer uw visumaanvraag hierdoor vertraging oploopt en u schade ondervindt doordat u uw vlucht of vluchten moet missen of annuleren, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor de schade.

Consulaten kunnen veranderingen doorvoeren in de vereiste documenten voor uw visumaanvraag doordat hun Ministerie van Buitenlandse Zaken dat per direct kan eisen. Wij accepteren ook geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door een vertraging op het consulaat door veranderingen in de benodigde documentatie.

Weet altijd precies de datum dat u het land binnen zult treden. Ga dus niet een dag van te voren proberen het land binnen te komen, want dan kunt u voor onaangename verassingen komen te staan. Er staat in alle visa een datum van geldigheid op, van wanneer een visum ingaat en wanneer het verloopt!