Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden van toepassing en tevens de algemene voorwaarden bij boeking en onze voorwaarden. – Acceptatie van de boeking betekent dat u bekend bent met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld op onze website. Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40,3063 ED mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij SGR ter inzage, zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, evenals bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, worden op verzoek aan SGR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.SGR.nl.

Let op: U dient een geldig paspoort (geldig tot 6 maanden na de terugreis) te hebben en een visum. (Indien nodig). Om een normale afwikkeling van uw reis te garanderen, is het beslist noodzakelijk voor tijdige betaling zorg te dragen. Wij verzoeken u de reissom binnen gestelde termijn te voldoen. Voor de juiste vertrek- aankomsttijden (zie uw vliegtickets) prijswijzigingen door de maatschappij zullen doorberekend worden tot het moment dat het ticket nog niet is betaald.

Overeenkomst en controle van de gegevens: de overeenkomst komt tot stand op het moment van aanmelding, alleen de prijzen en diensten die met de boeking worden bevestigd, zijn geldig. Direct na boeking ontvangt u van Echo Reizen B.V. een boekingsbevestiging controleert of de gegevens, in het bijzonder de spelling van de achternamen en de 1e voornaam goed zijn overgenomen. Klopt er iets niet, laat het ons terstond weten. In het geval van aanpassing na de genoemde periode worden de hieraan verbonden kosten volledig aan u doorberekend. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste naamspelling en voornamen.

Speciale wensen: zo mogelijk wordt voldaan aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking zijn opgegeven. Of dat lukt, is mede afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Voor een vliegreis is het mogelijk vanaf 90 dagen voor vertrekdatum een stoelnummer te reserveren. In geval van een voorkeur voor een bepaalde plaats is het van groot belang om zo vroeg mogelijk in te checken. Echo Reizen B.V. kan een preferentie nooit garanderen. Is een wens zo essentieel dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoetgekomen, dan is er sprake van een essentie.

Aansprakelijkheid: Degene die de reisovereenkomst boekt, mede of uitsluitend namens anderen. Is niet alleen verantwoordelijk voor de opgegeven persoonlijke gegevens van de reizigers die bij de boeking worden aangemeld, is ook hoofdelijk aansprakelijk voor het verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.

Reisformaliteit: Bij de boeking wordt algemene informatie verstrekt over reisdocumenten en visa. U bent zelf verantwoordelijk voor (het verkrijgen van) de vereiste documenten en de geldigheid daarvan. Wij raden u aan tijdig bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen. Sommige landen eisen een geldigheidsduur van een reisdocument tot ver na vertrekdatum. Voor landen waarvoor een visum nodig is, kunnen wij dat voor u regelen. U dient hiervoor uiterlijk 4 weken voor vertrek een visumformulier in te vullen en samen met paspoort en pasfoto’s op het reisbureau in te leveren.

Reis- en Annuleringsverzekering: Wij raden u ten zeerste aan een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten. Ons reisbureau kan u op aanvraag de voorwaarden en tarieven verstrekken. Een annuleringsverzekering dient binnen 7 dagen na de 1e betaling afgesloten te worden. Voor inentingen, wij adviseren u contact op te nemen met de GG & GD.

Wijziging van reissom of reisschema: Indien wijzigingen in de vervoer- en verblijf daartoe aanleiding geven, zoals verhoging van de luchthavenbelasting of (nieuwe) heffingen voor veiligheid, brandstof of milieu, de toeristenbelasting of toepasselijke valutakoersen behouden wij ons het recht voor om de reisschema/datum te wijzigen of te verhogen.

Om boekingen: er is sprake van een omboeking als op verzoek van de reiziger de datum van de vlucht, de bestemmingen of de luchthaven van vertrek dan wel de luchthaven van de retourvlucht voor het begin van de betreffende vlucht wordt van de vlucht wordt gewijzigd, terwijl er nog voldoende stoelcapaciteit beschikbaar is. Om boekingen van oorspronkelijk geboekte hoger geprijsde vluchten naar lager geprijsde vluchten zijn alleen met behoud van oorspronkelijk vluchtprijs mogelijk. Bij om boekingen naar hoger geprijsde vluchten wordt het prijsverschil van de vlucht en de om boekingskosten van € 150,- per persoon in rekening gebracht mits dit volgens de voorwaarden van het ticket toegestaan is.

Wijzigingen van de naam (in de plaatstelling): als de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij het wijzigen van de naam van de reiziger mogelijk maakt, wordt hiervoor een vergoeding van minimaal € 60,- in rekening gebracht plus de evt. verschil in de al betaalde en de huidige luchthavenbelastingen/brandstoftoeslagen.

Betaling van reissom: bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan van tenminste van € 250,- per persoon. Het restant van de reissom dient op de door ons aangegeven datum voor vertrek betaald te zijn. Betalingen kunt u overmaken op onze bankrekening ING-bank NL49 INGB 000 2174072 o.v.v. het verkregen dossiernummer of contant/ pin te voldoen op het reisbureau. Wanneer u een vakantiereis of vlucht boekt welke binnen 3 maanden vertrekt, dan moet bij de boeking het gehele bedrag ineens worden voldaan. Bij boeking van de goedkopere/ actie vluchten, zijn de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

Annulering door de reiziger: bij het annuleren van de reisovereenkomst bedragen de annuleringskosten voor vliegtickets tot 0 dagen voor vertrek 100%. Annuleringen kunnen uitsluitend per aangetekend schrijven aan Echo Reizen B.V. worden doorgegeven o.v.v. het dossiernummer. Eventuele restitutie geschiedt door de verzekeringsmaatschappij in geval van een afgesloten annuleringsverzekering. Voor ieder ticket/ reis gelden eigen voorwaarden- gaat het om actie tickets of tickets in de goedkoopste klasse zijn deze veelal geen restitutie mogelijk. (Non-refundable.)

Acceptatie van dit formulier/ boeking betekent dat u bekend bent met de bepalingen en voorwaarden. Deze voorwaarden staan tevens vermeld op onze website www.echoreizen.com