Reizen vanaf 01 juli 2022

Visum voor reizen naar Suriname
Over de nadere wijziging die door de Regering van de Republiek Suriname zal worden doorgevoerd in het kader van de verdere versoepeling van het personenverkeer alsook het faciliteren van de Surinaamse diaspora wordt als volgt geïnformeerd.

Per 01 juli 2022 zullen personen die naar de Republiek Suriname en thans in het bezit zijn van een andere dan de Surinaamse nationaliteit, op vertoon van een geldig paspoort, het grondgebied van Suriname alleen met ENTREE FEE mogen betreden voor een verblijf van maximaal 6 (zes) maanden.

Opmerking:
Personen die een Surinaams paspoort of een verblijf vergunning voor Suriname hebben, hoeven geen ENTREE FEE te betalen.
Het paspoort van degene die wenst te reizen conform het hierboven gestelde, mag het paspoort op de datum van het vertrek niet minder dan 6 (zes) maanden geldig zijn.

Amsterdam, 01 juli 2022

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

www.consulaatsuriname.nl